Fraflytning

Indholdsfortegnelse

Fraflytningssituationen

Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?

Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?

Rengøring

Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?

Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?

Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?

Fraflytningssituationen

Mange beboere er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig når de skal fraflytte lejemålet. Derfor har vi udarbejdet denne lille vejledning, som forhåbentligt hjælper dig, når du skal flytte.

Vi har samlet nogle typiske spørgsmål og svar, som vi håber kan hjælpe.

Skal lejligheden være ny istandsat ved fraflytningen?

Det bestemmer du selv. Hovedreglen er, at fraflytteren har istandsættelsesforpligtelsen. Nogle gør det selv, mens andre overlader det til vores håndværkere EFTER fraflytningen. Alle vægge og lofter skal males, og hvis der er udover trænger til istandsættelse, skal dette foretages.

Hvornår er der tale om misligholdelse eller forkert vedligeholdelse?

Der er tale om misligholdelse, når det lejede er skadet eller forringet som følge af fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Ved fejlagtig vedligeholdelse er der tale om, når der er foretaget ændringer af lejemålet, som ikke er godkendt af boligorganisationen. Det kan f.eks. være ulovlige elinstallationer eller vægge der er opsat eller fjernet uden tilladelse fra boligorganisationen.

Ved fejlagtig vedligeholdelse er der også tale om, når træværk ikke er malerbehandlet korrekt. F.eks. når der er malet ud på lofter og karme, når hele overfladen ikke er malet, eller malingen ikke dækker den gamle maling.

Et typisk eksempel på fejlagtig brug er savsmuldstapet der er revet i stykker af katten, eller dørkarme der er gnavet i stykker af hunde eller andre dyr.

Begrebet ”uforsvarlig adfærd” dækker over vidt forskellige forhold: fra egentligt hærværk til mindre uheld eller tankeløshed, der kræver genopretning ved fraflytning.

Rengøring

Lejemålet skal afleveres i fuldstændig rengjort stand. Det vil sige, at lejemålet skal være så godt rengjort, at det umiddelbart er brugbart for den nye lejer. Dårlig rengøring er at betragte som manglende vedligeholdelse. Rengøringspligten gælder også for vinduer.

Hvad med de ting der er påført mangellisten ved indflytning?

Her er hovedreglen, at mangler der er påført mangellisten ved indflytning, hæfter man normalt ikke for ved fraflytning. Det gælder især for de ting, hvor afdelingen har vedligeholdelsespligten.

Hvad med gulvenes tilstand ved fraflytning?

Hovedreglen er, at gulvene skal overdrages i samme stand, som du modtog dem. Gulvene må ikke forringes i boperioden og skal derfor løbende vedligeholdes med lakering.

Hvad er en overtagelseserklæring, og hvad kan den bruges til?

En overtagelseserklæring er en aftale mellem fraflytter og indflytter om at overtage forskellige effekter såsom tæpper, skabe, hylder m.v.

Manglende vedligeholdelse eller misligholdelse kan ikke overdrages, da afdelingen i sidste ende har ansvaret for lejemålets vedligeholdelsestilstand.