Praktiske oplysninger

Indholdsfortegnelse

Ejendomsfunktionæren

Vagtordning

Håndtering af affald

Kabel-tv

Skader i boligen

Luft ud

Pulterrum

Trappevask

Chips og nøgler

Sikringer

Køkken / bad

Røgalarm

Porttelefon

Varme

Boremaskine

Emhætte

Ringklokke og lys

Vinduer

Video-overvågning

Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler og parabol

Beboertilbud til (under) halv pris

Ejendomsfunktionæren

Ejendomsfunktionærerne er beskæftiget i afdelingen på alle hverdage og kan kontaktes hvis der opstår problemer af teknisk eller anden art.

Ejendomsfunktionærerne har kontortid mandag til fredag kl. 8.00 – 9.00 Frydenlunds Allé 71 i kælderen, og på Musvågevej 4, kld. kl. 8.00 – 8.30.

Tlf. 86 15 55 10. Fax 87 44 01 10.

Henvendelse til ejendomsfunktionærerne skal normalt ske i den daglige kontortid. Hvis dette ikke er muligt, kan der lægges besked på telefonsvaren, i postkassen eller sendes en mail til afd15@almenbo-aarhus.dk.

Vagtordning

Service uden for normal arbejdstid.
Hvis der opstår nødsituationer uden for normal arbejdstid f.eks. sprængt vandrør, stoppet faldstamme o. lign., og det ikke er muligt at få fat på ejendomsfunktionæren, skal der rettes henvendelse til Falcks vagtcentral.

Falcks vagtcentral kan kontaktes på telefonnummer 70 10 00 45.

Opringning til vagtordningen bedes kun foretaget, hvis det er absolut nødvendigt, da det er forbundet med meget store omkostninger for afdelingen, at rekvirere håndværkere uden for firmaernes normale åbningstid.

Håndtering af affald

Intet affald må stilles i kælderen, opgangen eller ved affaldsøerne. På grund af brandfare er det vigtigt, at affaldet placeres i en container eller ved genbrugspladsen ved gavlen af Frydenlunds Alle 41 og 51. Se info om genbrugspladsen ”Sortering af affald, Musvågevej + Frydenlunds Allé”.

Denne genbrugsplads er etableret i samarbejde med Århus Kommunale Værker, hvilket betyder, at lejerne i afdelingen ikke skal betale for at få fjernet affaldet.

Nøglen til din opgang passer til skydedøren i skuret og til lågen for rummet til storskrald.

Er du i tvivl om, hvor dit affald skal hen, kan du stille det på gulvet i skuret.

Affaldsøerne skal bruges til husholdsaffald. Husk at binde for poserne og KUN komme poser i containere til husholdsaffald.

Der er også papir- og papcontainere i alle affaldsøerne. Husk at klappe papkasserne sammen, så der bliver plads til mere end en kasse.

Det er ikke tilladt at stille nogen form for affald i kælderen, opgangen eller uden for blokken. Skulle der alligevel blive stillet affald disse stedet, vil lejeren selv komme til at betale for bortskaffelsen.

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til varmemesteren i dennes kontortid.

Hvis ejendomsfunktionærerne finder affald, som er placeret forkert, vil det blive fjernet for lejerens regning.

Kabel-tv

Kabel-tv leveres fra Stofa, og betales via huslejen.

Beboerne skal selv ringe til Stofa, og få en større pakke mod betaling af gebyr. Den månedlige merudgift betales direkte til Stofa.

Såfremt man ønsker lukning af signal skal man skriftligt kontakte administrationen.

Der gøres opmærksom på, at der opkræves et ændringsgebyr af udbyderen ved lukning af signal.

Ændringer skal altid foretages til den 1. i en måned, og mindst 14 dage før ændringen skal træde i kraft.

Skader i boligen

Skulle du komme ud for, at der opstår skader i boligen (indbrud, vand- eller brandskade og lignende) hvor der sker beskadigelse af ejendommens bygninger (lofter, vægge, gulve eller døre), skal du omgående rette henvendelse til ejendomsfunktionæren, der sørger for reparation.

Skade på private genstande/løsøre er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du rådes derfor til at tegne en indboforsikring.

Afdelingen har følgende forsikringer: bygnings- og brandforsikring samt sanitetsforsikring.

Luft ud

Frisk luft og dermed ventilation er nødvendig for boligens, og ikke mindst beboernes sundhed. Følg nedenstående – derved undgås mange af de ulemper og skader som manglende udluftning er årsag til:

  1. Foretag udluftning af hele boligen ved gennemtræk i 5-10 minutter, minimum 3-4 gang i døgnet.
  2. I boliger hvor der er klapventiler og evt. spalteventiler, skal disse altid være åbne.
  3. Ved dug på den indvendige side af ruder, fjernes denne og der foretages hyppige korte udluftninger.
  4. Brug f.eks. Klorin eller Rodalon for at minimere problemer med mug og skimmel i vinduer, i badeværelser og andre steder hvor det forekommer.
  5. Undlad at tørre tøj i boligen.
  6. Brug emhætte ved madlavning, hvis en sådan er installeret i boligen.
  7. Luft ud efter bad.
  8. Lad om muligt dørene stå åbne mellem de enkelte rum, så der skabes cirkulation af luften.

Følges ovenstående råd, vil man få et godt og sundt indeklima.

Det kan være en god idé, at købe et eller flere hygrometre (luftfugtighedsmålere), så man løbende kan følge behovet for evt. ekstra udluftninger.

Luftfugtigheden indendørs bør helst ikke være højere end 45% i vinterhalvåret og max. 60% i sommerhalvåret.

God fornøjelse med et sundt og godt indeklima

Pulterrum

Pulterrummet findes i kælderen, og nummeret er det samme som lejlighedsnummeret. F.eks. lejlighed 0210 har også pulterrum nr. 210.

Trappevask

Trapperne renholdes af et rengøringsfirma.

Frydenlunds Allé: Trapperne vaskes én gang ugentligt. Gelændere, lamper og vinduer i opgange og indgange rengøres efter et fastsat skema.

Musvågevej: Trapperne vaskes i lige uger fra 1. sal til indgang, og i ulige uger vaskes trapper fra top til indgang. Elevatorgulve vasker hver uge. Gelændere, lamper og vinduer i indgangsdøre rengøres efter et fastlagt skema.

Chips og nøgler

Den sorte chip passer til indgangsdør og kælderdøre (i gavlene). Den sorte nøgle til entredøren paser også til kælderen (Musvågevej / elevatoren). I nogle boligblokke passer den også til barnevognsrummet. Desuden passer den til genbrugspladsen.

Afdelingen har abonnement hos Falck, hvor en ekstranøgle til lejligheden kan opbevares. Ved henvendelse til Falck på telefon 70 10 20 30 vil en medarbejder fra Falck låse lejligheden op. Ventetiden er ca. 1 time. (Husk at minde Falck om at medbringe chip til yderdøren).

Køb af ekstra nøgler eller chips skal ske på ejendomsfunktionærernes kontor på Frydenlunds Allé 71.

Da trappen er en flugtvej, er det i henhold til brandvæsnet forbudt, at henstille fodtøj, affald og lign. i opgangen.

Sikringer

Der er automat sikringer i lejligheden. Dette betyder, at hvis sikringen slår fra, kan man tilslutte sikringen igen ved at løfte kontakten i sikringsskabet op igen. Hvis der er tale om en kortvarig overbelastning, vil problemet nu være løst. Hvis sikringen igen slår fra umiddelbart efter tilslutningen, kan der være tale om en kortslutning i ledningsnettet eller et el-apparat.

Test af HPFI-relæ. Relæet må gerne testes ved en gang om året at trykke på testknappen på relæet. Denne test skal udføres om morgenen på en hverdag, da vi hurtigt kan rekvirere en elektriker, hvis relæet ikke kan til kobles igen.

Køkken / bad

Afløb: Forsøg først selv at rense afløbene. Afløb i badeværelse renses ved at fjerne rist og tragt. Hårene fjernes og der bruges en svupper.

I køkkenet hældes varmt vand i vasken. Når vasken er halv fuld, holdes en klud for vaskens overløb, og der bruges en svupper. Brug af Kaustisk soda er forbudt.

Ventilation: Der findes både i køkken af badeværelse ventilation, som skal renses mindst et par gange årligt. Den midterste runde del kan skrues delvis ud, og der aftørres og støvsuges på for- og bagside af ventilationen.

Røgalarm

Gælder kun Frydenlunds Allé. Hvis røgalarmen – uden påviselig grund, som f. eks. røg fra ovnen eller andet - begynder at bippe eller hyle, skal du henvende dig på ejendomsfunktionærernes kontor. Det er et backup batteri, der er i stykker, og som skal skiftes.

Porttelefon

Porttelefonsystemet har den største effekt, hvis du kun lukker besøgende til dig selv ind. Hvis nogen vil lukkes ind for at besøge din nabo, kan din nabo selv lukke dem ind. Hvis din nabo ikke er hjemme, har gæsterne ingen lovlig adgang til opgangen.

Varme

Varmeregnskabsåret er 1.juli til 30. juni. De hvide målere, der sidder på alle radiatorer aflæses af et firma, som også laver varmeregnskabet. Dette sker ca. 30-40 dage efter varmeregnskabsåret slutter den 30. juni.

Målerne gemmer sidste års forbrug, og det aktuelle års forbrug.

Hvis en varmemåler afmonteres en radiator, skal ejendomsfunktionærerne hurtigt have besked, så måleren kan monteres igen. Lejeren afholder alle udgifter ved montering af varmemåler.

Boremaskine

På begge varmemesterkontorer kan du låne en slagboremaskine med 5-6-8 mm bor. Brugen af boremaskiner og lignende værktøj, må kun ske på følgende tidspunkter:

Emhætte

Er der en emhætte i dit køkken, skal du selv skifte og betale for kulfilter. Det kan købes på ejendomsfunktionærernes kontor eller hos Trige køkkenet på telefon 86 10 13 66.

Ringklokke og lys

Du skal selv indkøbe og skifte pærer og batterier i lejligheden.

Vinduer

Vippevinduerne i køkken og værelser skal smøres i lukkemekanismen mindst én gang om året. Brug f. eks. VD40.

Video-overvågning

På grund af flere tilfælde af hærværk i kælderen findes der video-overvågning i alle kældre.

Vaskemaskine, opvaskemaskine, tørretumbler og parabol

Installering af ovennævnte kræver en skriftlig ansøgning til administrationen og først når der er givet en tilladelse, må det installeres. Du kan på Almenbo Aarhus hente en blanket til at ansøge med.

Beboertilbud til (under) halv pris

Fordi du selv klarer bestilling, køb og betaling via www.beboertilbud.dk med dankort eller VISA-dankort, kan vi holde priserne nede - til gavn for dig!

www.beboertilbud.dk henvender sig primært til dig, der bor i lejlighed, men alle private kan handle hos os.