Udlevering af vaskekort
I forbindelse med etableringen af afdelingens betalingsanlæg i vaskeriet er der blevet udleveret 1 stk. vaskekort til hver lejlighed.

Ved indflytning udleveres vaskekort sammen med udlevering af nøgler.

Nøgle
Adgang til vaskeriet fås med vaskekortet i kortlæser ved døren.

Reservering af vasketid
For at reservere vasketid (kun Frydenlunds Allé) skal man indsætte sit kort i betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet. Kortet bruges også som betaling for vask, tørring og strygerulning.

Brug af vaskemaskinerne
For at vaskemaskinerne kan benyttes skal man indsætte sit kort i betalingssystemet og følge anvisningerne i displayet.

Betaling
Opkrævning af forbrugt vasketid sker via kommende måneds husleje. Beløbsstørrelse og periode vil fremgå af opkrævningen. Det er muligt via betalingssystemet at få oplyst hvor mange penge man har vasket for siden sidste aflæsning.

Fraflytning
Ved fraflytning skal vaskekortet afleveres ved syn af lejlighed, hvorefter forbruget bliver opgjort, kortet vil herefter blive omkodet til indflytter.

Bortkomst af vaskekort/ekstrabestilling
Hvis man mister kortet, ringer man til ejendomsfunktionæren og får det spærret. Nyt/ekstra kort kan bestilles via henvendelse til ejendomsfunktionæren, afregning sker via huslejen.

Nedbrud
I tilfælde af nedbrud på enten maskiner eller betalingsanlæg, rettes henvendelse til ejendomsfunktionæren.